قیمت باند قهوه ایی کنار بافت ، باند قهوه ای سوختگی

مشخصات تماس مرکز

قیمت باند قهوه ایی کنار بافت ، باند قهوه ای سوختگی_616cf8714b6fe.jpeg

قیمت باند قهوه ایی کنار بافت ، باند قهوه ای سوختگی

باند سوختگی شکل پذیر کنار بافته :
این نوع باند به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضای بدن را گرفته و
اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد ، بدون اینکه فشار قابل توجهی را ر آنها وارد کند ،این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بد لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند . در سوختگی ها رنگ قهوه ایی و تیره باند از این نظر که ترشحات زخمها بر روی پانسمان نمایان نمی شوند حائز اهمیت است .

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: