دستگاه اتوکلاو ، نمایندگی خرید و فروش اتوکلاو

مشخصات تماس مرکز

دستگاه اتوکلاو ، نمایندگی خرید و فروش اتوکلاو_616ce4929c511.jpeg

دستگاهی که برای استریل کردن مواد و تجهیزات در آزمایشگاه توسط فشار شدید بخار در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت15 الی 20 دقیقه است؛اتوکلاو است.
زمان استریل کردن آن به نوع ماده و محتوای اتوکلاو بستگی دارد.

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: