اجاره تراکشن ارتوپدی بیمار

مشخصات تماس مرکز

اجاره تراکشن ارتوپدی بیمار_616c93674532a.jpeg

اجاره انواع تراکشن ارتوپدی در شیراز
اجاره تراکشن پوستی شیراز
اجاره اسکین تراکشن شیراز
اجاره تراکشن استخوانی شیراز
اجاره تراکشن اسکلتال شیراز
اجاره تخت بیمار ، ویلچر ، واکر و… در شیراز

بزرگترین مرکز اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز و جنوب کشور
درمان در منزل پارسه

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: