آزمایشگاه شبانه روزی

مشخصات تماس مرکز

آزمایشگاه بیمارستان رسالت از معتبرترین آزمایشگاههای صنعتی تحقیقاتی میباشد که با بهرهگیری از نیروی انسانی متبحر و آموزشدیده و دقیقترین تجهیزات و ماشینآلات آزمایشگاهی، اهتمام خود را بر جلب و اعتلای هرچه بیشتر رضایت مشتری قرار داده است.

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: