تخت پزشک زنان

مشخصات تماس مرکز

تخت پزشک زنان

شرکت تجهیزات پزشکی پاوان طب
تولید کننده انواع تخت های معاینه و بیمار و تخت ها ژنیکولوژی
تخت های بیمارستانی
تخت تخصصی معاینه بیمار

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: