فروش سودگرانول

مشخصات تماس مرکز

فروش سودگرانول

فروش سودگرانول

سود گرانول
کاستیک سودا یا هیدروکسید سدیم به وسیله فرایند تبخیر چند مرحله ای تولید می شود و به حالت جامد تبدیل می شود. سود جامد به صورت پرک و یا گرانول به بازار عرضه می شود.
به دلیل عدم تولید سود گرانول در ایران، واردات سود گرانول از کشور های عربستان، روسیه و چین انجام می شود. از نظر دانه بندی سود گرانول عرب ریز و به صورت شکری است ولی سود گرانول روس و سود گرانول چین در اندازه مش ۳ تا ۵ است. سود گرانول بی بو و غیر قابل اشتعال است و حالت انفجاری ندارد.
کاستیک سودا با بسیاری از اسیدها واکنش می دهد تا نمک سدیمی به دست آید برای مثال با هیدروکلریک اسید واکنش می دهد تا سدیم کلرید تشکیل شود.
سود جامد با اتانول واکنش می دهد تا متاکسید سدیم را ایجاد کند. پایه قدرتمندی برای تولید بسیاری از کربوکسیلات فلزی مورد استفاده در صنعت پوشش ها و تولید بیودیزل ها است
02122797066
02122797099
09195904232
09196801261

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: