دیسپرس کننده پایه حلال کربن بلک و رنگدانه‌ آلی و معدنی

مشخصات تماس مرکز

دیسپرس کننده پایه حلال کربن بلک و رنگدانه‌ آلی و معدنی

دیسپرس کننده پایه حلال کربن بلک و رنگدانه‌ آلی و معدنی

دیسپرس کننده پایه حلال NACODISPER 3-1
معادل DISPERBYK -160، EFKA PX 4310
مناسب برای‌:
• دیسپرسیون کربن بلک در پوشش‌های پایه حلال
• دیسپرسیون رنگدانه‌های آلی و معدنی در پوشش‌های پایه حلال

ایجاد دانه بندی مناسب در زمان آسیاب کوتاه
دوز مصرف مناسب
براقیت بالا
جلوگیری از تجمع مجدد ذرات رنگدانه

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: