بوتیل گلایکول و انواع حلال استری

مشخصات تماس مرکز

بوتیل گلایکول و انواع حلال استری

بوتیل گلایکول و انواع حلال استری

بوتیل گلایکول مترون فرانسه بشکه 185 kg
بوتیل گلایکول هند 180 kg
و انواع حلال های استری به شرح زیر:
اتیل گلایکول
منواتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول
تری اتیلن گلایکول
منو پروپیلن گلایکول صنعتی/خوراکی چین
منو پروپیلن گلایکول دارویی usp SKC کره
اتیل استات
نرمال بوتانول
نرمال بوتیل استات
ایزو بوتانول
ایزو بوتیل استات
متیل استات 85% تا 99%
منو اتانول امین
دی اتانول امین
تری اتانول امین
زاییلین مخلوط
متانول
تولوئن
استون کره/مترون
شیمی پخش پایتخت
09220368410

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: