کادمیوم

کادمیوم

کادمیوم

شمش کادمینیوم روسی.شمش قلع مالزی .شمش بیسموت خالص.شمش بابیت انگلیسی.شمش سرب خالص.شمش روی خالص.سرب پلمپ.قلع ۶۳/.
شمش انیتیموان خالص.
فروشگاه میثم رضایی.
۰۲۱۳۳۵۳۲۴۴۰
۰۲۱۳۳۵۳۲۴۴۳
۰۹۱۲۱۱۸۰۹۷۴

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: