وارد کننده مواد شیمیایی چینی

مشخصات تماس مرکز

وارد کننده مواد شیمیایی چینی

واردات و فروش مواد شیمیایی
اسید سیتریک
سیترات سدیم
Sdic
Tcca
پرکربنات سدیم
گلو کزاید ، لوریل و کوک
ادتا دو و چهار سدیم
آلومینیم کلراید

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: