تیتان 5566 و مالئیک انیدرید وپتاسیم پرمنگنات

مشخصات تماس مرکز

تیتان 5566 و مالئیک انیدرید وپتاسیم پرمنگنات

تیتان 5566 و مالئیک انیدرید وپتاسیم پرمنگنات

شیمیایی آرادکو بزرگترین وارد کننده پتاسیم پرمنگنات وتیتان 5566 و تیتان لومون و پلی ونیل الکل 20 و 24 و اروزیل چینی و اروزیل ایوانک دگوسا و اپوکسی و ادیپیک اسید و استن و پترو رزین و مالئیک انیدرید و پتاسیم پرمنگنات و گلیسرین و فنول و دی اتیل آمین و سدیم تری پلی فسفات و هگزامتا فسفات و تری سدیم فسفات و نیتریت سدیم و ادتا دو سدیم و ادتا چهارسدیم و متیل متاکریلات و ایزوپروپیل الکل اصل ال جی و اس ال اس و مونوپروپیلن گلایکول و پتاسیم هیدروکسید نئوپنتیل گلایکول و ایزوفتالیک اسید میباشد. کالاهای فوق بصورت مدام وارد و در اختیار کارخانه های محترم قرار داده میشود.
سایر اقلام وارداتی اینشرکت عبارتند از :
رنگ کارامل پودری
کافئین پور و گرانول
اس ال اس
کربوکسی متیل سلولز
اسید لاکتیک
سولفات منگنز
مونوآمونیوم فسفات
مونوپتاسیم فسفات
متوکسی پروپیل استات
استات سدیم
پتاسیم پرمنگنات
کارناواکس برزیل
رنگ کارامل پودری رنگ کارامل مایع
سوربیتول پودری و سربیتول مایع
گوارگام
گزانتانگام
کربوکسی متیل سلولز
cmc

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: