ملات اپوکسی

مشخصات تماس مرکز

ملات اپوکسی

ملات آلکادور K36 و آلکادور K75 از شرکت اشتویلر کرام-شیمی آلمان بر پایه رزین اپوکسی
جهت ترمیم بتن و زیرسازی با چسبندگی بالا، مقاومت سایشی و شیمیایی

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: