پرلیت و پرورش کاهو Perlite

مشخصات تماس مرکز

پرلیت و پرورش کاهو Perlite_61660d3ad9df2.jpeg

فروش پرلیت (Perlite)
پرلیت (Perlite)
هیدروپونیک، فن کشت گیاه بدون استفاده از خاک است که در آن گیاه در آب غنی شده در مواد مغذی و عاری از هرگونه آفت، کشت میشود. در جاییکه خاک مناسب ندارد یا خاک دچار بعضی بیماریها است قابل استفاده است. همچنین این کشت شخم، آبیاری، مبارزه با آفات خاک، مبارزه با علفهای هرز را ندارد و بقیه عملیاتهای زراعی نیز سادهتر است. در این طرح آلودگی خاک وجود ندارد و آلودگی آب هم کمتر است. کنترل شرایط محیطی از جمله نور، دما، رطوبت و ترکیب هوا بسیار سادهتر است.
در پرورش کاهو به روش هیدروپونیک :
بستر کشت:50 درصد کوکوپیت+40 درصدشن شسته شده+10 درصد پرلیت
حجم هر گلدان:500 سانتی متر مکعب (نیم لیتر)
نوع بذر: بذر کاهوی محلی جهرم
دوره پرورش:60 روز
محل پرورش: حیاط خانه
تغذیه: محلول غذایی مخصوص کاهوی هیدروپونیک
شرکت زمین کاو تولید کننده پرلیت مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی و پرورش صیفی جات و کاهو میباشد.

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: